Jak můžeme pomoci?
Můžete také procházet níže uvedená témata a najít to, co hledáte.

Elektromagnetická ochrana (EMI nátěr)

Ano, můžeme aplikovat vodivou měděnou barvu, a to na celý povrch, nebo jenom na jeho část.

EMI znamená « elektro magnetic influence ». Jedná se o elektromagnetickou kompatibilitu zařízení tak, aby nedocházelo k elektromagnetickému rušení okolního prostředí.