Jak můžeme pomoci?
Můžete také procházet níže uvedená témata a najít to, co hledáte.

Můžete například poskytnout certifikát shody IP?

Vzhledem k tomu, že naše krabičky jsou jen částí zařízení nebo celého systému, je na koncovém zákazníkovi, aby testoval a certifikoval produkt.

LTP neposkytuje žádné osvědčení. V závislosti na dodavateli jsou bezpečnostní listy a AE certifikace k dispozici na vyžádání.