Jak můžeme pomoci?
Můžete také procházet níže uvedená témata a najít to, co hledáte.

Množství SÉRIOVÉ VÝROBY

To záleží na typu projektu a očekávané stability produktu. Běžně se dělají série od deseti kusů až po několik tisíců. Pokud vaše krabička splní požadavky velkých výrobních sérií, naše subdodavatelské oddělení «LTP-Multitechnology» se zavazuje nabídnout nejvhodnější aktuální řešení (pravděpodobně vstřikovací formu).

Naše technologie pro malé a středně velké výrobní množství jsou účinné od desítek do několika tisíců kusů. Hranice přechodu na technologii vstřikovací formy závisí na typu projektu a očekávané stability produktu bez jakýchkoliv změn.

Jakmile bude tato hranice dosažena a změna na jinou technologii bude nákladově efektivnější, LTP navrhne přechod na v tu dobu nejvhodnější technologii (pravděpodobně vstřikovací formu) prostřednictvím našeho oddělení: "LTP-Multitechnology ».